สินค้าและบริการอื่นๆ

ไทยเคลลี่ยังมีสารเคมีอื่นๆ มากมายที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงสารหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักร น้ำยาลอกสี น้ำยาทำความสะอาด และสารเคลือบป้องกันสนิม

ลอกสี

 • Kluthe Controx 504
  • น้ำยา
  • ลอกสีรองพื้น
  • เหมาะสำหรับโลหะเหล็กและอลูมิเนียมบางชนิด
 • Kluthe Controx B73
  • ครีมทา
  • ลอกสีชนิดอบ
  • เหมาะสำหรับโลหะเหล็กและอลูมิเนียมบางชนิด
 • Kluthe Controx E162/EB313
  • น้ำยา
  • ลอกสีออร์แกนิกด้วยความร้อน
  • เหมาะสำหรับโลหะเหล็กและอลูมิเนียมบางชนิด
 • Kluthe Controx E230
  • น้ำยา
  • ลอกสีความร้อนฉีดพ่นได้
  • ปราศจากเอมีน
  • เหมาะสำหรับโลหะเหล็ก

ป้องกันสนิม

 • Kluthe Hakupur 445
  • ทำความสะอาดและป้องกันสนิม
  • เหมาะสำหรับโลหะเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ Paint Shop

 • Kluthe Nikutex 5300
  • ทินเนอร์ทำความสะอาดสำหรับสีน้ำ
  • สำหรับทำความสะอาดบูธสเปรย์ ปืนฉีด ท่อ ถังเก็บสี และอื่นๆ
 • Kluthe Isoflex 7000
  • สีป้องกันแบบลอกออกได้
  • เหมาะสำหรับป้องกันการสะสมของสี
 • Kluthe Isogol K10
  • เคลือบป้องกันละอองสี
  • ป้องกันการเกิดสีจากละอองสี
  • ล้างออกง่ายระหว่างการทำความสะอาด

ผลิตภัณฑ์การผลิต PCB

 • Jasco DF500
  • น้ำยาทำความสะอาดถัง development
 • Jasco 1M112/1M112B
  • น้ำยาทำความสะอาดถัง PSR
 • Jasco Defoamer Y
  • สารลดฟองที่ทนต่อสารอัลคาไล