ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ Electroless Nickel

การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (EN) เป็นกระบวนการชุบเคมีที่เคลือบนิกเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แตกต่างจากการชุบนิกเกิลแบบปกติ ความหนาของชั้นชุบ EN ม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของความหนาไฟฟ้าทำให้ชั้นเคลือบนิกเกิลมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้น ชิ้นส่วนที่ชุบนิกเกิลไร้ไฟฟ้ามักใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องประดับและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในหลายกรณีชั้นชุบ EN จะทำหน้าที่เป็นชั้นฐานก่อนจะชุบโลหะมีค่าเพิ่มเติมทับ

Electroless Nickel plated test plates
แผ่นทดสอบชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
 • One-Plate
  • ระบบการชุบส่วนประกอบเดียว
  • สามารถรักษาคุณภาพการชุบได้มากกว่า 8 MTO
  • 1001Q
   • ปริมาณฟอสฟอรัสปานกลาง (5-9%)
  • 1002Q
   • ปริมาณฟอสฟอรัสสูง (10-13%)
  • อัตราการชุบอย่างรวดเร็ว
  • ง่ายต่อการใช้
 • NiKEN
  • ระบบการชุบ 3 ส่วนประกอบ
  • สามารถรักษาคุณภาพการชุบได้มากกว่า 8 MTO
  • EN-721U
   • ปริมาณฟอสฟอรัสปานกลาง (5-9%)
  • EN-733
   • ปริมาณฟอสฟอรัสสูง (10-13%)
  • อัตราการชุบอย่างรวดเร็ว
  • คงความใสได้ดีตลอดการใช้

กำลังหาสิ่งที่ไม่แสดงในหน้านี้หรือมีคำถามไหม? ติดต่อเราโดยใช้หน้าการติดต่อ